خانه / راهنمای تحصیلی / خارجی / لیست دانشگاه های خارجی (صفحه 5)

لیست دانشگاه های خارجی

۴۰ دانشگاه برتر طراحی صنعتی

40 دانشگاه برتر طراحی صنعتی

ادامه ی تحصیلات در زمینهٔ  ۴۰ دانشگاه برتر طراحی صنعتی به دقت و مطالعه ی بسیاری احتیاج دارد. در عصر حاضر طراحان موفق باید به ابزار بیشتر و موثرتری از تنها حس زیبایی شناسی‌ و تفکر خلاق مجهز باشند. آنها نه تنها باید اعضای تاثیرگذاری در تیم‌های طراحی‌ محصول و …

ادامه نوشته »