خانه / حمایت از ما

حمایت از ما

آیا شما فعالیت های ما را مفید ارزیابی کرده و ادامه این حرکت را در جهت بالا بردن سطح علمی و شناساندن رشته طراحی صنعتی در سطح جامعه ضروری می دانید؟
اگر چنین است شما هم می توانید در کنار ما برای دوام و گسترش فعالیت های این سایت همکاری نمایید.
اگر شما یک شرکت هستید می توانید به تبلیغات در سایت ما فکر کنید و یا برای پی بردن به فرصت های حمایتی بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین گزارشگر طراحی صنعتی آمادگی خود را برای همکاری و حمایت از برگزاری هرگونه برنامه ای که به رشد و اعتلای رشته طراحی صنعتی کمک نماید، اعلام می کند.
اگر شما یک فرد هستید می توانید با ارائه نظرات، آگاه سازی ما از رویدادهای اطراف خود و یا کمک نقدی به عنوان حمایت از نویسندگان، پژوهش و یا بهبود فنی سایت ما را یاری نمایید. همچنین شما می توانید با ارسال و ارائه اخبار، مقالات و نقدهای خود ما را در هرچه پربار تر کردن این پایگاه یاری نمایید.
همچنین با توجه به ایجاد و راه اندازی کتابخانه تخصصی طراحی صنعتی شما می توانید با اهدا کتاب های چاپی و یا دیجیتالی خود به این کتابخانه ما را در تکمیل این پروژه یاری نمایید.
شما می توانید با قرار دادن لوگوی زیر در سایت خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.