آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

پروژه های دانشجویی
شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۵

طراحی ابزار پزشکی - گزارش پایان نامه

سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹

Universal Tricycle برگزیده مسابقه بین المللی آی اف

چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۵

پروژه ETU برنده جایزه Red dot 2010

سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۹

پروژه اسپارک تقدیر شده در مسابقه Core 77

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۵۹

گزارش ساخت مدل خودروی مسابقه