آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

صندلی سه گانه

امتیاز این گزینه
(12 آرا)

 

 

 

یک سوال برای خوانندگان: در تصویر بالا چند تا صندلی مشاهده می‌کنید؟ اگر جواب شما یک است، باید بگویم که خوب دقت نکرده اید! در حقیقت در این تصویر سه صندلی وجود دارد که طوری در دل‌ هم قرار گرفته اند که به سختی از یکدیگر قابل تشخیص می باشند.

 

 

 

 

 

این صندلی که توسط طراح فرانسوی Menand طراحی و اجرا شده است یک باب جدید را در صندلی هایی که روی هم سوار می شوند، باز می‌کند. این صندلی بدون اینکه هیچ گونه افزایش هزینه ای را برای انبار داری ایجاد کند ۳ صندلی را در یکی‌ جا می دهد و همچنین در اشغال فضای استفاده گر نهایی صرفه جویی می نماید. نکته دیگر این است که این صندلی حتی زمانی‌ که سه تای آنها بر روی هم قرار گرفته اند به راحتی‌ قابل استفاده است.

 

تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی

گزارشگر طراحی صنعتی

ویدئو:

http://www.paulmenand.fr/index.php?/projets/emtriplette-videoem/

منبع:

http://www.paulmenand.fr/index.php?/projets/emtriplette-2em/

Absolutely, fitness and medicines are playing on the minds of young and old. There are varied complaints when an individual prefer get remedies online. Let's talk about varied remedies you can get online. Viagra is a therapy used to treat various diseases. What do you have to view about "is it safe to buy viagra online"? Where you can find more info about "where can i buy viagra online safely"? Matters, like "viagra wiki", refer to different types of health problems. Actually, a scientific reviews found that up to three quarters of men on these medication experience side effects. Prescription medicaments can help us, but they can also come with unwanted side effects. It's significant to remember that not all medicaments are foolproof. Speak to your physician about the proper deletion of your remedy.

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی