آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

بهارتان مبارک

امتیاز این گزینه
(1 رای)

هزار سال بهاری تقدیم تو باد

شعورش همه اردیبهشت و فروردین

بهار نودوپنج، بهانه ایست برای پنجمین جشن گزارشگر طراحی صنعتی.

در این سال ها که در کنار طراحان بوده و سعی در انعکاس رویدادهای جامعه دیزاین داشته ایم، همراهانی با ما گام برداشتند که قطعا بدون حضورشان این راه سخت تر ار آنچه بود طی می شد.

ما در این پنج سالگی برآن شده ایم تا به پاس قدردانی از آنان یادی کرده و محبت حضورشان را یادآور شویم.

گزارشگر طراحی صنعتی همچنان در راستای اهدافش قصد به رقم زدن رویدادهایی دارد که بی شک یاری شما علاقمندان به حوزه دیزاین در کنارمان، گرمایی ست به دلهامان و تاییدی به بودنمان.

همانطور که در اولین سال آمدنمان کتاب "از گهواره تا گهواره" را ترجمه کرده و به رایگان در اختیار مخاطبانمان قرار دادیم، امسال نیز به پاس قدردانی از شما مخاطبین به خاطر همراهی ما در این پنج سال، کتاب "دکوری برای امروز" را به قلم سرکار خانم فلورا زریان به عنوان هدیه نوروزی تقدیمتان می کنیم.

باشد که بعد ازین نیز در کنار هم تحقق بخش آرزوهایمان باشیم.

ما را در شبکه های تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.

پایگاه گزارشگر طراحی صنعتی

بهار 95

 

تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی

گزارشگر طراحی صنعتی

منبع:

 

هزار سال بهاری تقدیم تو باد

شعورش همه اردیبهست و فروردین

بهار نودوپنج، بهانه ایست برای پنجمین جشن گزارشگر طراحی صنعتی.

در این سال ها که در کنار طراحان بوده و سعی در انعکاس رویدادهای جامعه دیزاین داشته ایم، همراهانی با ما گام برداشتند که قطعا بدون حضورشان این راه سخت تر ار آنچه بود طی می شد.

ما در این پنج سالگی برآن شده ایم تا به پاس قدردانی از آنان یادی کرده و محبت حضورشان را یادآور شویم.

گزارشگر طراحی صنعتی همچنان در راستای اهدافش قصد به رقم زدن رویدادهایی دارد که بی شک یاری شما علاقمندان به حوزه دیزاین در کنارمان، گرمایی ست به دلهامان و تاییدی به بودنمان.

همانطور که در اولین سال آمدنمان کتاب "گهواره تا گهواره" را ترجمه کرده و به رایگان در اختیار مخاطبانمان قرار دادیم، امسال نیز کتاب "دکوری برای امروز" را به قلم سرکار خانم فلورا زریان به عنوان هدیه نوروزی تقدیمتان می کنیم.

باشد که بعد ازین نیز در کنار هم تحقق بخش آرزوهایمان باشیم.

پایگاه گزارشگر طراحی صنعتی

بهار 95

هزار سال بهاری تقدیم تو باد

شعورش همه اردیبهست و فروردین

بهار نودوپنج، بهانه ایست برای پنجمین جشن گزارشگر طراحی صنعتی.

در این سال ها که در کنار طراحان بوده و سعی در انعکاس رویدادهای جامعه دیزاین داشته ایم، همراهانی با ما گام برداشتند که قطعا بدون حضورشان این راه سخت تر ار آنچه بود طی می شد.

ما در این پنج سالگی برآن شده ایم تا به پاس قدردانی از آنان یادی کرده و محبت حضورشان را یادآور شویم.

گزارشگر طراحی صنعتی همچنان در راستای اهدافش قصد به رقم زدن رویدادهایی دارد که بی شک یاری شما علاقمندان به حوزه دیزاین در کنارمان، گرمایی ست به دلهامان و تاییدی به بودنمان.

همانطور که در اولین سال آمدنمان کتاب "گهواره تا گهواره" را ترجمه کرده و به رایگان در اختیار مخاطبانمان قرار دادیم، امسال نیز کتاب "دکوری برای امروز" را به قلم سرکار خانم فلورا زریان به عنوان هدیه نوروزی تقدیمتان می کنیم.

باشد که بعد ازین نیز در کنار هم تحقق بخش آرزوهایمان باشیم.

پایگاه گزارشگر طراحی صنعتی

بهار 95مطالب گزارشگر طراحی صنعتی را در کانال تلگرام دنبال کنید.

تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی

گزارشگر طراحی صنعتی

منبع:


Absolutely, fitness and medicines are playing on the minds of young and old. There are varied complaints when an individual prefer get remedies online. Let's talk about varied remedies you can get online. Viagra is a curing used to treat various diseases. What do you have to view about "is it safe to buy viagra online"? Where you can find more information about "where can i buy viagra online safely"? Matters, like "viagra wiki", refer to various types of soundness problems. Actually, a scientific reviews found that up to three quarters of men on these curing experience side effects. Prescription medicaments can help us, but they can also come with unwanted side effects. It's important to think that not all medicaments are foolproof. Speak to your physician about the proper deletion of your preparation.

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی