آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: مصاحبه
يكشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۵۹

الیزابت ساندرز

--تحقیقات طراحی--

مجموعه مربوطه مصاحبه
شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹

نادر فقیه زاده

--طراح خودرو--

مجموعه مربوطه مصاحبه
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹

مهدی مجتبوی

--طراح صنعتی--

مجموعه مربوطه مصاحبه
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۵

آدام لارنس و مارکوس هورمس

--طراح خدمات--

مجموعه مربوطه مصاحبه
چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۹

مارک استیکدورن

--طراح خدمات--

مجموعه مربوطه مصاحبه
شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۹

محمد رزاقی

--طراح صنعتی--

مجموعه مربوطه مصاحبه
شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۹

الهام سید جواد

--طراح صنعتی--

مجموعه مربوطه مصاحبه
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۵۹

محمد فاتحی

--طراح صنعتی--

مجموعه مربوطه مصاحبه