آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: زیبا دیزاین
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۳

طراحی مجدد "شریان بند" توسط زیبا دیزاین

--اخبار خارجی--

مجموعه مربوطه اخبار خارجی
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۵۹

مهدی مجتبوی

--طراح صنعتی--

مجموعه مربوطه مصاحبه
دوشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۵۹

گزارش کارگاه " یک روز طراحی در زیبا دیزاین"

--گزارش اختصاصی--

مجموعه مربوطه گزارش اختصاصی

--گزارش اختصاصی--

مجموعه مربوطه گزارش اختصاصی