مبانی نظری وفرایند طراحی شهري

امتیاز این گزینه
(5 آرا)

عنوان:

مبانی نظری وفرایند طراحی شهري

 

 

موضوع:

طراحی شهری

نويسنده:

جهانشاه پاکزاد

 

ناشر:

وزارت مسکن و شهرسازی-معاونت شهر سازی و معماری

ارسال شده توسط:

سحر محمدی

توضيحات تكميلي:

 

این کتاب که بخشی ازیک طرح پژوهشی باعنوان"تدوین اصول وضوابط طراحی فضاهای شهری "محصول همکاری جمعی از محققان به سرپرستی دکترجهانشاه پاکزاد با معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن است ،کمبود منابع علمی داخلی حوزه طراحی شهری راجبران می کند زیرا اکثر منابع این حوزه برگردان متون خارجی است که این امر موجب فقدان زبان و ادبیات مشترک میان حرفه مندان شده است .

محتوای این تحقیق شامل سه سطح است که :

سطح اول ) پایگاه نظری تحقیق رادربرمی گیرد وباتوصیف انسان وماهیت وی آغاز میگرددوسپس به تشریح محیط وویژگی های آن می پردازد وبرمبنای انسان ومحیط،تعریفی ازفضای شهری می دهدودرنهایت کیفیت های این فضاومعیارهای سنجش کیفی آن را مورد توجه قرارمی دهد .

سطح دوم ) فرایندی رابرای طراحی فضای شهری پیشنهاد می کند ونسبت به سطح اول جنبه کاربردی داردکه مشتمل بردوقسمت است: درقسمت اول فرایندپیشنهادی مطرح می شود ودرقسمت بعد که تحت عنوان پیوست ارائه می شود ،جزئیات عملیاتی مورد نیازرابه ویژه درزمینه شناخت وگرد آوری اطلاعات دراختیاراستفاده کنندگان قرارمی دهد .

سطح سوم ) به تدوین ضوابط برای انواع فضاهای شهری براساس دسته بندی ارائه شده درسطح یک می پردازد که کاربردی ترین بخش تحقیق می باشد وخود شامل 5 بخش :گره ها ،مسیرها ،ورودی ها ،لبه آب وپله ها می باشد .

 

 

فهرست مطالب:

 

 

فصل اول:

مبانی ارتباطات

 

فصل دوم:

فرآیند ادراک

 

فصل سوم:

نیاز

 

فصل چهارم:

فعالیت

 

فصل پنجم:

رفتار

 

فصل ششم:

محیط

 

فصل هفتم:

انسان

 

فصل هشتم:

زمان

 

فصل نهم:

فضا

 

فصل دهم:

فرهنگ

 

فصل يازدهم:

مفهوم فضای شهری

 

فصل دوازدهم:

مؤلفه­های محیط و فضای شهری

 

فصل سیزدهم:

عوامل مؤثر در شکل گیری تصویر ذهنی و نحوه­ی شکل گیری آن

 

فصل چهاردهم:

کیفیت فضا

 

فصل پانزدهم:

عناصر و کیفیت­های منظر یک فضای شهری

 

فصل شانزدهم:

معیارهای کیفی سنجش فضا

 

فصل هفدهم:

فرآیند طراحی فضای شهری

 

فصل هجدهم:

تعیین اهداف کلان

 

فصل نوزدهم:

تعیین راهبردها و سیاست­های کلان

 

فصل بیستم:

تحقق پذیری

 

فصل بیست و یکم:

شرح خدمات طراحی فضای شهری

 

فصل بیست و دوم:

پیوست ها

 

 

 

 

 

منبع:

نشریه اینترنتی بام

Absolutely, fitness and medicines are playing on the minds of young and old. There are varied complaints when an individual prefer get remedies online. Let's talk about varied remedies you can get online. Viagra is a curing used to treat various diseases. What do you have to regard about "is it safe to buy viagra online"? Where you can find more info about "where can i buy viagra online safely"? Matters, like "viagra wiki", refer to varied types of health problems. Actually, a scientific reviews found that up to three quarters of men on these treatment experience side effects. Prescription medicaments can help us, but they can also come with unwanted side effects. It's important to bear in mind that not all medicaments are foolproof. Speak to your physician about the proper deletion of your remedy.

گزینه های مرتبط (بر اساس برچسب)

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

بازگشت به بالا